COSTELLA

COSTELLA és una sèrie de curta durada pensada per ser emesa en xarxes socials.

COSTELLA és la lluita diària i constant d’unes dones en una societat androcèntrica.

COSTELLA és contradicció i conflicte en femení.

COSTELLA és la recerca d’una identitat lliure i autònoma.

COSTELLA és pensament crític.

COSTELLA no és un potser, és un sí.

*actualment en preproducció