ELLES

ELLES és una sèrie de curta durada pensada per ser emesa en xarxes socials.

ELLES és la lluita diària i constant d’unes dones en una societat androcèntrica.

ELLES és contradicció i conflicte en femení.

ELLES és la recerca d’una identitat lliure i autònoma.

ELLES és pensament crític.

ELLES no és un potser, és un sí.

*actualment en preproducció